hi padre makasasala
nagsermon tipawala
puydi kuno sering niya

-agidaw

Advertisements