agidaw bulalakaw
masilaw it im’ mga mata
bagan mga palanggana!

-agidaw

Advertisements